Renovatie verzorgingstehuis Amsterdam

Renovatie verzorgingstehuis

Project details

Het leegslopen van een pand geeft altijd overlast maar omdat het verzorgingshuis deels nog in gebruik bleef moest Lek-sloopwerken alles in het werk stellen om de overlast te beperken. Bijna alle binnenmuren gingen eruit, plafonds werden verwijderd, vloerafwerkingen, sparingen moesten worden gemaakt, etc, etc. Om stof te beperken zette Lek sloopwerken vernevelmachines in en de medewerkers droegen speciale P3 gefilterde stofkappen.

Contact