Renovatie Velsertunnel

Project details

De Velsertunnel in de a22 onder het Noordzeekanaal is inmiddels bijna 60 jaar oud en is daarmee toe aan een renovatie. Hoge vrachtwagens rijden zich regelmatig vast in de tunnel en de installaties en vluchtwegen zijn aan vervanging toe. Omwille van deze redenen heeft Rijkswaterstaat gekozen om een grootscheepse renovatie uit te voeren met als hoofddoelen:

  1. Verbeteren van de verkeersdoorstroming in de Velsertunnel;
  2. Verhogen van de veiligheid in de Velsertunnel.

Een doel van het project is om de doorrijhoogte van de tunnel met 12 centimeter te verhogen om te zorgen voor meer ruimte voor hogere voertuigen en zwaar transport. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel ook aan de nieuwe Tunnelwet; wettelijk moet dat uiterlijk vanaf 2019 het geval zijn.

Lees hier meer over de renovatie van de Velsertunnel

Contact