Preloader Close

Recycling

Recycling

Duurzaam ondernemen is het streven van Lek-Sloopwerken, recycling is daar een belangrijk onderdeel van. Recycling begint al vooraan in het sloopproces, doordat de materialen die vrijkomen tijdens de sloop al direct met de kraan gesorteerd wordt. Het “voorkomen” van afval hebben wij bij Lek-Sloopwerken vaak niet in de hand. Het hergebruiken en/of recyclen echter wel.

Gemiddeld wordt 95% van het afval gerecycled

Door het gebruik van de nieuwste technieken is Lek-Sloopwerken in staat om meer dan 95% van haar afval geschikt te maken voor hergebruik. Zo wordt puin gebroken om daar weer een gecertificeerde bouwstof (meng- of betongranulaat) van te maken. Hout fijn gemalen voor bijvoorbeeld de spaanplaatindustrie en kunststof weer gebruikt als toeslag voor nieuwe kunststofproducten. De enige uitzondering is asbest. Asbest is niet te recyclen en wordt gestort op daarvoor vergunde stortlocaties.

Puinrecycling op locatie

Wij streven ernaar om materialen zo veel mogelijk op de locatie te recyclen of geschikt te maken om direct naar een eindverwerker te transporteren. Conform de wettelijke bepalingen zullen wij de registratie van uw afvalstoffen gedurende 5 jaar voor u bewaren in ons archief.

Lek Sloopwerken - Recycling
Go To Top