Preloader Close

CO2 prestatieladder

Lek Sloopwerken - CO2-prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument dat bedrijven kan helpen om de uitstoot van CO2 te reduceren door energiebesparing, het efficiënt gebruik materialen en materieel en duurzame energie. Meer informatie over de CO2-prestatielader is te lezen op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

In bijgaande publicaties kunt u lezen op welke wijze Lek Sloopwerken invulling geeft aan het bereiken van de doelstelling om in 2020 minimaal 20% minder CO2 uit te stoten per omgezette euro.

- Jaarplan CO2 2024

- CO2 Prestatieladder resultaten 2023 H1

- Jaarbeoordeling CO2 2023

- Jaarplan CO2 2023

- Jaarbeoordeling CO2 2022

- Toolbox CO2 prestatieladder 2022

- Jaarplan CO2 2022

- Toolbox CO2 prestatieladder 2021

- Jaarbeoordeling CO2 2021

- Jaarplan CO2 2020

- Toolbox CO2 prestatieladder

- Toolbox voortgang CO2 uitstoot 2020

- Jaarbeoordeling CO2 2019

- Jaarbeoordeling CO2 2018 en H1 2019

- Periodieke rapportage H1 2019

- Jaarbeoordeling CO2 2018

- Jaarplan CO2 2019

- Communicatieplan Lek-Sloopwerken

- Energie beoordelingsverslag Lek-Sloopwerken

- Energiemanagement actieplan Lek-Sloopwerken

- Periodieke rapportage Lek-Sloopwerken

- Jaarplan CO2 2018 Lek-Sloopwerken B.V.

- Jaarbeoordeling CO2 2017 Lek-Sloopwerken B.V.

CO2 prestatieladder

CO2 reductie bij Lek Sloopwerken

Als organisatie hebben we ons ten doel gesteld om minder energie te verbruiken en minder CO2 uit te stoten. Niet voor niets is ons motto sinds eind 2013 ‘duurzaam op weg’. Om dit te bereiken hebben we de afgelopen jaren al verschillende maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld de inzet van elektrische auto’s met laadpunten op de kantoor- en thuislocatie en het investeren in zuinigere en hybride sloopkranen. Ook op ons kantoor proberen we minder energie te verbruiken door bijvoorbeeld de mogelijkheid de temperatuurinstelling per kantoor apart te regelen, maar ook in kleinere dingen zoals elektrische apparaten uitzetten wanneer deze niet nodig zijn, sensoren op verlichting waardoor lampen automatisch uitgaan en niet aan blijven staan en proeven met bijvoorbeeld infrarood verwarming, zonnepanelen en andere energiebesparende technieken.

De volgende stap die we als bedrijf willen nemen is het certificeren voor de CO2 prestatieladder. Doelstelling hierbij is dat we in 2020 20% minder CO2 uitstoten per omgezette euro uitstoten ten opzichte van het jaar 2015. Dit willen we bereiken door, overal waar mogelijk, in het bedrijf maatregelen te nemen.

Go To Top