Preloader Close

Lek Mining

Mining

Lek Mining onze circulaire sloopafdeling richt zich voornamelijk op gebouwen, bedrijfshallen, kantoren en woningen. Uit deze projecten komen talloze bruikbare materialen en producten vrij. Het is onze missie om grondstoffen in de keten te houden en te streven naar de meest hoogwaardige toepassing. De waarde van de geoogste producten blijft intact tijdens het sloopproces. Naast ambitie vraagt dit om vaardigheden, samenwerking en innovatie.

Vaardigheden
Lek Mining onze circulaire sloopafdeling richt zich voornamelijk op totaal- en renovatiesloop van gebouwen zoals, bedrijfshallen, monumenten, kantoren en woningen. Uit deze projecten komen talloze bruikbare materialen en producten vrij. Het is onze missie om grondstoffen in de keten te houden en te streven naar de meest hoogwaardige toepassing. De waarde van de geoogste producten blijft intact tijdens het sloopproces. Naast ambitie vraagt dit om vaardigheden, samenwerking, communicatie en innovatie.
Vaardigheden
Centraal bij Lek Mining staat circulair slopen: het oogsten van vrijkomende materialen en producten voor een hoogwaardige toepassing. Slopen gebeurt hier op een gecontroleerde manier, waardoor de waarde van vrijkomende producten en materialen behouden blijft. Naast het circulair slopen zijn wij gespecialiseerd in omgevings- en communicatiemanagement, en het werken in binnenstedelijk- en complexe gebieden. De afgelopen jaren werden de nodige grote en vooral complexe projecten afgerond zoals:

  • Demontage Vrachtgebouw 18 (2019) 10.000 m2
  • Snipweg/ Pelikaanweg Schiphol, Amsterdam (2020) 26.000m2 zie projectblad
  • Bouwdeel C van de Hogeschool, Rotterdam (2020) 9.000 m2
  • Jacob Geelbuurt Oost, Amsterdam (2021) 157 woningen
  • Jeugdgevangenis Zeist (2022) 19.000 m2
  • FC Amsterdam gebouwen (2023) 5.000 m2
  • Havenstraatterrein Amsterdam (2024) 25.000 m2 bedrijfsloodsen en terrein

Samenwerking:
Voor ons ligt de basis van circulaire sloop bij samenwerking. Naast zelf delven, maken wij gebruik van ons professionele partnernetwerk van afnemers die producten en materialen circulair inzetten. Samen maken we de “match” richting duurzame- en ambitieuze opdrachtgevers en aannemers voor nieuwbouw (na sloop volgt vaak nieuwbouw).
Samen circulair…Lek Mining is gewend om in bouwteamformatie met opdrachtgevers te werken en is de verbindende factor tussen de sloop en bouw. Wij zoeken altijd de samenwerking op en vervullen als operationeel sloopregisseur graag de adviserende rol voor opdrachtgevers, architecten, projectontwikkelaars en bouwaannemers.

Communicatie en omgevingsmanagement:
Lek Mining opereert vaak in complexe en veelal binnenstedelijke omgeving. Dit vergt als operationeel sloopregisseur een pro-actieve houding richting de omgeving van de slooplocatie. De missie van Lek Mining is om tevens onze opdrachtgever, maar ook het bevoegd gezag te ontzorgen en zo min mogelijk overlast te veroorzaken op en rondom de slooplocatie. Lek Mining heeft diverse (digitale)tools ontwikkelt om overlast tot een minimum te beperken.

Innovatie:
Door op een slimme manier bezig te zijn met innovatie, delven wij nieuwe bouwmaterialen. Daarnaast zijn wij betrokken bij innovatieve projecten, waardoor men nu al bezig is met het aanbod van morgen. Voor Richard van Kipperluis en zijn mensen is een uitdaging om ook voor producten die op dit moment nog niet kunnen worden hergebruikt, nieuwe toepassingen te vinden en de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen.

Toegevoegde waarde
Lek Mining maakt het verschil voor iedere duurzame sloopuitdaging en ontzorgt u als opdrachtgever operationeel met een veilige en gedegen uitvoering van de werkzaamheden.

Go To Top