Algemene voorwaarden Lek Sloopwerken B.V.

Lek Sloopwerken B.V. is aangesloten branche lid van VERAS, Vereniging voor Aannemers in de Sloop, en maakt gerechtigd gebruik van de door VERAS opgestelde Algemene Voorwaarden voor sloopbedrijven.

Op al onze aanbiedingen en alle met ons af te sluiten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen worden geraadpleegd en gedownload door op onderstaande link te klikken.

Algemene Voorwaarden Lek Sloopwerken B.V

Contact