Preloader Close

Renovatie Velsertunnel

De Velsertunnel in de a22 onder het Noordzeekanaal is inmiddels bijna 60 jaar oud en is daarmee toe aan een renovatie. Hoge vrachtwagens rijden zich regelmatig vast in de tunnel en de installaties en vluchtwegen zijn aan vervanging toe. Omwille van deze redenen heeft Rijkswaterstaat gekozen om een grootscheepse renovatie uit te voeren met als hoofddoelen:

Verbeteren van de verkeersdoorstroming in de Velsertunnel;
Verhogen van de veiligheid in de Velsertunnel.
Een doel van het project is om de doorrijhoogte van de tunnel met 12 centimeter te verhogen om te zorgen voor meer ruimte voor hogere voertuigen en zwaar transport. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel ook aan de nieuwe Tunnelwet; wettelijk moet dat uiterlijk vanaf 2019 het geval zijn.

Sloopwerkzaamheden

Lek Sloopwerken is hiervoor in opdracht van bouwcombinatie Hyacint druk bezig geweest met het realiseren van deze doelstelling door het frezen van de betonnen ribbels aan het plafond van de Velsertunnel.

Inmiddels hebben we het project volledig afgerond waarin we in totaal 21.500m1 betonribbels hebben gesloopt door middel van frezen. Voor dit project is een speciale frees ontworpen die alleen voor dit werk ingezet kan worden. Hiernaast is de Volvo aangepast. De werkzaamheden zijn in een recordtijd van 6 dagen geheel conform planning en onder speciale condities uitgevoerd, waarin de VOLVO EC-700C kraan en de overige kranen uitgerust waren met overdruk en onze personeelsleden proflow maskers droegen tegen vrijkomend stof. Voor aanvang van de werkzaamheden is een uitgebreide test uitgevoerd om de uitvoerbaarheid te kunnen garanderen.

Achtereenvolgens hebben we de volgende stappen uitgevoerd om dit speciale werk te voltooien:

Frezen van de betonnen ribbels met de speciaal voor dit project ontworpen frees op de VOLVO EC-700C,
Nafrezen van de ribbels met minikraantjes;
Vlak hakken van de restanten vanuit hoogwerkers;
Slopen van de lichtroosters met minikraantjes;
Continu afvoeren van de vrijkomende stoffen.

Go To Top